Med Linicin Prevent kan du förebygga lusangrepp och skydda hela familjen. Läs mer om den receptfria sprayen här!

Att huvudlöss tycks älska vår hårbotten är knappast en hemlighet för någon. De små krypen livnär sig genom att bita genom vår hud för att komma åt blodet som de sedan suger i sig vilket medför en plågsam klåda för offret. Men det finns fullt av missuppfattningar rörande huvudlöss.

1. Det är bara barn som kan drabbas av löss.
FALSKT! Även om löss är vanligast förekommande bland barn mellan 3 och 12 år, kan alla drabbas. Inklusive vuxna. Anledningen till att barn drabbas i större utsträckning är att lössen snabbare sprider sig i miljöer som dagis och skolor där barnen kommer ihop i större grupper.

2. Det är omöjligt att skydda sig från huvudlöss.
FALSKT! Med sprayen Linicin Prevent Spray kan du ligga steget före lössen och förhindra att de sprider sig till ditt eget eller dina barns hår. Sprayen förebygger lusangrepp, vilket innebär att om de kommer i närheten av ditt hår vänder de helt enkelt om och letar upp någon annan att få näring från.

3.Huvudlöss sprider allvarliga sjukdomar.
FALSKT! Huvudlöss sprider inga sjukdomar.

4. Man kan ha löss utan att veta om det.
SANT! Även om många drabbas av jobbig klåda så är det inte alls ovanligt att huvudlöss inte orsakar några som helst symtom.

5. Bästa sättet att bli av med löss är att klippa av sig håret.
FALSKT! Du kan enkelt behandla huvudlöss med shampoo. Linicin Shampoo är en naturlig produkt som kväver löss på några minuter i stället för att långsamt förgifta dem.

6. Långhåriga får lättare löss.
KANSKE SANT. Den enda egentliga skillnaden är att det i en kortare frisyr är lättare att upptäcka och behandla löss. Det kan även vara så att långt hår lättare kommer i kontakt med andra som bär på lössen.

7. Lusmedlen biter inte på lössen längre.
FALSKT. Det här var sant i början av 2000-talet när lössen började bli resistenta, men sedan dess har nya effektiva medel utvecklats.

Med Linicin Prevent kan du förebygga lusangrepp och skydda hela familjen. Läs mer om den receptfria sprayen här!

---

Linicin är medicintekniska produkter, läs användarinstruktionen noga innan användning. Marknadsförs av Meda AB, www.medasverige.se