Slipp jobbigt och tidskrävande kammande. Med Linicin Prevent kan du förebygga lusangrepp. Läs mer här!

Även om det för många innebär en jobbig och plågsam klåda i hårbotten när lössen suger blod ur oss kan du eller ditt barn faktiskt bära på inkräktarna utan att vara medveten om det.
– Huvudlöss ger inte alltid klåda så visst kan både barn och vuxna vara bärare utan att veta om det och på så sätt sprida den vidare, säger Kate Lagenkrans, Leg. Sjuksköterska.

När huvudlössen väl hittat till din hårbotten kan de bli kvar länge.
Lusen kan leva nämligen leva upp till 2-3 månader vid rätt förutsättningar, men utanför hårbotten bara några dygn.

Men det finns sätt att skydda sig från lössen och då handlar det inte om myten att det räcker att duscha för att slippa undan. För en bra hygien har absolut ingenting med saken att göra. Lössen uppskattar nämligen såväl nytvättat som smutsigt hår.

Ett effektivt sätt att skydda sig är i stället sprayen Linicin Prevent. Den receptfria produkten förhindrar att lössen sprider sig till ditt eget eller dina anhörigas hår.

Genom att applicera Linicin Prevent i ditt barns hår under en riskperiod, till exempel i samband med att klasskamrater drabbats, är ditt barn skyddat i åtminstone sju timmar från huvudlössen.

Slipp jobbigt och tidskrävande kammande. Med Linicin Prevent kan du förebygga lusangrepp. Läs mer här!
---

Linicin är medicintekniska produkter, läs användarinstruktionen noga innan användning. Marknadsförs av Meda AB, www.medasverige.se