Stöd Barncancerfondens arbete så att fler barn kan växa upp och bli stora. Klicka här för att bli barnsupporter redan i dag.

I dag överlever cirka 80 procent av alla barn som drabbas.
Men behandlingarna är långa och tar flera år.
Varje dag besöker uppemot 1 000 barn i Sverige ett sjukhus för att få behandling.
– Med den nivån på överlevnad så ökar andelen barn i samhället som har eller har haft en barncancersjukdom väldigt snabbt, säger Olle Björk.

Ungefär 70 procent av de pengar som kommer in till Barncancerfonden går till forskning.
Men de andra två huvuddelarna är minst lika viktiga.
Inte minst för de barn som drabbats och deras familjer.
Dels så ger man råd och stöd till familjer vars barn har eller har haft barncancer, genom exempelvis lägerverksamheter och utbildningar.
Den tredje delen handlar om att informera och att se till att människor är medvetna om att barncancer finns i samhället.

Men för att kunna bedriva verksamheten – och för att kunna ge forskarna ännu bättre förutsättningar för att ägna sig åt barncancerforskning – behövs fler givare.
Och då framför allt månadsgivare.
– De är viktiga för att vi ska kunna använda pengarna på bästa sätt. Vi kan planera och driva forskningen med längre framförhållning. Det är väldigt viktigt.

Hur mycket man ger är inte det viktiga, menar Olle Björk.
Det är att man visar engagemang.
– Barncancerfonden drivs av väldigt många men små anslag som vi får från människor. Varje månadsgivare, även om man själv tycker att summan är liten, betyder oerhört mycket för barnen.

Stöd Barncancerfondens arbete så att fler barn kan växa upp och bli stora. Klicka här för att bli barnsupporter redan i dag.

Fakta: Barncancer
• Varje år drabbas 300 barn i Sverige av barncancer.
• Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år.
• Ungefär 80 procent av alla som drabbas överlever.
• I Sverige behandlas just nu drygt 1 000 barn för barncancer.
• Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige, helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting.